Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Thể dục Thể thao

 
STT Số hồ sơ TTHC LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO Biểu mẫu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
01 BVH-THA-278843 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Mẫu số 02
Mẫu số 03
02 BVH-THA-278844 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Mẫu số 02
Mẫu số 03
03 BVH-THA-278981 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Mẫu số 04​
04 BVH-THA-279031 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mẫu số 04​
05 BVH-THA-278870 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao  
06 BVH-THA-278879 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  
07 BVH-THA-279034 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Mẫu số 02
Mẫu số 03
8 BVH-THA-279035 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Gold Mẫu số 02
Mẫu số 03
9 BVH-THA-279036 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Mẫu số 02
Mẫu số 03
10 BVH-THA-279087 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Mẫu số 02
Mẫu số 03
11 BVH-THA-279038 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate Mẫu số 02
Mẫu số 03
12 BVH-THA-279039 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, lặn Mẫu số 02
Mẫu số 03
13 BVH-THA-279040 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker Mẫu số 02
Mẫu số 03
14 BVH-THA-279041 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn  
15 BVH-THA-279042 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo  
16 BVH-THA-279043 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và diều bay  
17 BVH-THA-279044 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Mẫu số 02
Mẫu số 03
18 BVH-THA-279045 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness Mẫu số 02
Mẫu số 03
19 BVH-THA-279046 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Mẫu số 02
Mẫu số 03
20 BVH-THA-279047 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đơi với môn Lân Sư Rồng Mẫu số 02
Mẫu số 03
21 BVH-THA-279048 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Mẫu số 02
Mẫu số 03
22 BVH-THA-279049 Cấp giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh  
23 BVH-THA-279050 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam  
24 BVH-THA-279088 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển  
25 BVH-THA-279052 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá  
26 BVH-THA-279053 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt  
27 BVH-THA-279054 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Mẫu số 02
Mẫu số 03
28 BVH-THA-279055 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Mẫu số 02
Mẫu số 03
29 BVH-THA-279089 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Mẫu số 02
Mẫu số 03
30 BVH-THA-279090 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu  
31 BVH-THA-279091 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Mẫu số 02
Mẫu số 03
32 BVH-THA-279092 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Mẫu số 02
Mẫu số 03
33 BVH-THA-279111 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Mẫu số 02
Mẫu số 03
34 BVH-THA-279097

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

 

35

BVH-THA-279098

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

 

Album

Album videos