Bảng xếp hạng Huy chương Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII

(Kết quả thi đấu 13 môn trước Đại hội)
TT ĐƠN VỊ HUY CH­ƯƠNG TỔNG
SỐ HC
XẾP 
HẠNG
VÀNG BẠC ĐỒNG
1 Thành Phố Thanh Hóa 24 12 16 52 1
2 Huyện Hoằng Hóa 9 17 15 41 2
3 Huyện Ngọc Lặc 9 11 21 41 3
4 Huyện Thạch Thành 9 4 5 18 4
5 Huyện Như Thanh 6 10 10 26 5
6 Huyện Quảng Xương 6 3 10 19 6
7 Thị Xã Bỉm Sơn 5 4 11 20 7
 8 Huyện Thường Xuân 5 3 2 10 8
9 Huyện Cẩm Thủy 5 2 6 13 9
10 Thị Xã Sầm Sơn 4 7 9 20 10
11 Huyện Đông Sơn 4 4 3 11 11
12 Huyện Tĩnh Gia 4 2 7 13 12
13 Huyện Triệu Sơn 3 7 9 19 13
14 Huyện Hà Trung 3 5 8 16 14
15 Huyện Như Xuân 3 3 3 9 15
16 Huyện Mường Lát 2 5 5 12 16
17 Huyện Hậu Lộc 2   4 6 17
18 Huyện Nông Cống 1 3 7 11 18
19 Huyện Nga Sơn 1 1 1 3 19
20 Huyện Bá Thước 1   2 3 20
21 Huyện Lang Chánh 1   1 2 21
22 Huyện Quan Sơn   1 7 8 22
23 Huyện Thiệu Hóa   2 4 6 23
24 Huyện Thọ Xuân   1 3 4 24
25 Huyện Yên Định     11 11 25
26 Huyện Vĩnh Lộc     4 4 26
27 Công An Tỉnh     3 3 27
28 Huyện Quan Hóa     1 1 28
29 Bộ CHQS tỉnh         29
 

Album

Album videos