Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 2548/QĐ - UBND ngày 04/7/2018.
1. Tính chất:
- Là khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí với các loại hình resort nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, giải trí thể thao biển, công viên chuyên đề...
- Là khu vực tái thiết đô thị, bố trí dân cư phát triển mới và khu tái định cư để phục vụ cho phát triển du lịch biển;
- Là khu vực có vị trí sinh thái, an ninh quốc phòng.
2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
- Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch: Bao gồm khu vực thuộc 08 phường: Quảng Tiến, Quảng Châu, Trung Sơn, Bắc Sơn, Quảng Thọ, Trường Sơn,Quảng Cư và các xã Quảng Hùng, Quảng Minh, Quảng Đại của thành phố Sầm Sơn, được giới hạn cụ thể:
+ Phía Bắc giáp: Phường Quảng Cư, khu dân cư phường Quảng Tiến và sông Mã;
+ Phía Nam giáp: Xã Quảng Hải thuộc huyện Quảng Xương;
+ Phía Đông giáp: Khu dân cư thuộc các phường Quảng Tiến, Quảng Cư, Bắc Sơn, Trường Sơn và Biển Đông;
+ Phía Tây giáp: Khu dân cư thuộc các phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và khu dân cư thuộc các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.
- Quy mô lập quy hoạch: 1.260,41 ha.
3. Các khu chức năng
- Phân khu I: Là khu vực đa chức năng mang đặc trưng "không gian động", phục vụ các hoạt động giao lưu, vui chơi giải trí ngày và đêm, bao gồm 05 khu chức năng đô thị: Khu vực Quảng trường biển; khu công viên chuyên đề; khu đô thị sinh thái; khu nghỉ dưỡng; khu vực bến tàu ngư dân.
- Phân khu II: Là khu vực mang đặc trưng "không gian tĩnh", tạo lập không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng "xanh", bao gồm các khu chức năng: Khu khách sạn dịch vụ tập trung; khu nghỉ dưỡng biển; khu đô thị ven biển; khu ở cải tạo tái định cư; khu nhà ở sinh thái du lịch; khu bệnh viện điều dưỡng phục hồi sức khoẻ và bến thuyền du lịch; khu bến thuyền dịch vụ.
- Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 

Album

Album videos