Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 07/01/2019.
 
1. Chức năng:
- Là khu du lịch sinh thái ven biển với chức năng du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng và các hoạt động du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại.
- Là khu dân cư hiện trạng cải tạo, dân cư mới theo hình thức ở kiểu đô thị kết hợp với làng nghề truyền thống.
- Là khu sản xuất nông nghiệp sạch phục vụ nhu cầu của khu vực kết hợp phục vụ du lịch.
2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
            - Phạm vi: Thuộc địa giới hành chính các xã Quảng Hải, Quảng Thái và một phần các xã Quảng Nhân, Quảng Lưu, Quảng Lộc, huyện Quảng Xương,.
- Ranh giới:
            + Phía Đông giáp Biển Đông
            + Phía Tây giáp: Kênh Bắc thuộc các xã Quảng Nhân, Quảng Lưu, Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.
            + Phía Nam giáp: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương
            + Phía Bắc giáp: Xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn
            - Quy mô lập quy hoạch: 1.500 ha
3. Các khu chức năng
            - Phân khu số 1: Khu vực phát triển du lịch ven biển
            + Quy mô: Khoảng 675 ha. Ranh giới được xác định như sau:
                        Phía Bắc giáp xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn;
                        Phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch Tây Sầm Sơn 4 kéo dài;
                        Phía Đông giáp biển Đông;
                        Phía Nam giáp đô thị Quảng Lợi.
            + Các chức năng: Quảng trường biển, dịch vụ thương mại hỗn hợp, chợ hải sản, dịch vụ du lịch (resort nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng…), du lịch tâm linh, các công trình hành chính-công cộng xã Quảng Thái, dân cư hiện trạng cải tạo, dân cư tái định cư, dân cư mới, du lịch cộng đồng (dân cư làng chài tham gia làm du lịch), dịch vụ công cộng bãi tắm (an ninh, nhà wc công cộng,…), bãi đỗ xe công cộng, bãi tắm công cộng, khu tập kết bè mảng, khu cây xanh (cây xanh ven biển, cây xanh ven sông rào), các công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Phân khu số 2: Khu vực ổn định dân cư gắn với phát triển nông nghiệp
            + Quy mô: Khoảng 825 ha. Ranh giới được xác định như sau:
                        Phía Bắc giáp xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn;
                        Phía Tây giáp Kênh Bắc;
                        Phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch Tây Sầm Sơn 4 kéo dài;
                        Phía Nam giáp đô thị Quảng Lợi.
+ Các chức năng: Các công trình hành chính-công cộng các xã Quảng Hải, Quảng Lưu và Quảng Lộc; dịch vụ thương mại; dịch vụ hỗn hợp; dân cư hiện trạng cải tạo, dân cư tái định cư, dân cư mới, công viên trung tâm, khu nông nghiệp sạch, khu vực sản xuất nông nghiệp, đất dự trữ phát triển, khu vực các công trình hạ tầng kỹ thuật.
 
Chi tiết Quy hoạch xem tại link:
http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/str/C4EF6406FBC281934725837C00055409/$file/d91_signed.pdf

Album

Album videos