Phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được chủ tịch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ - TTg ngày 07/12/2018.
 
1. Chức năng:
- Là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn; vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt; là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc miền Trung.
- Là cụm đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đồng bộ và hiện đại với trung tâm là thành phố công nghiệp Nghi Sơn và các đô thị Hải Ninh, Yên Mỹ, Thanh Tân, được phát triển theo mô hình đô thị thông minh - xanh - bền vững;
- Là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lưu trao đổi hàng hoá, kết nối vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, vùng phụ cận Thanh Hoá với tuyến hàng hải quốc gia và quốc tế thông qua hệ thống đường bộ và cảng biển Nghi Sơn;
- Có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng.
2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
            - Phạm vi: Toàn bộ diện tích huyện Tĩnh Gia (12 xã trong Khu kinh tế Nghi Sơn cũ và các xã còn lại của huyện Tĩnh Gia); 03 xã: Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính (thuộc huyện Nông Cống) và 03 xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc (thuộc huyện Như Thanh)
- Ranh giới:
            + Phía Đông giáp Biển Đông
            + Phía Tây giáp các xã: Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Công Liêm (huyện Nông Cống); Vườn quốc gia Bến En, xã Phúc Đường (huyện Như Thanh)
            + Phía Nam tỉnh Nghệ An
            + Phía Bắc giáp huyện Quảng Xương
            - Quy mô lập quy hoạch:106.000 ha (trong đó, có 66.497,57 ha đất liền, hải đảo và 39.502,43 ha mặt nước biển).
            3. Các khu chức năng
            - Không gian các khu công nghiệp: Tổng diện tích đất công nghiệp đến năm 2035 khoảng 9.057,9 ha, bao gồm: Khu Đông Bắc khoảng 1.720,0 a; Khu đô thị trung tâm khoảng 781,0 ha; Khu cảng Nghi Sơn khoảng 2.733,4 ha; Khu phía Nam khoảng 1.431,5 ha; Khu phía Tây khoảng 2.392,0 ha; sau năm 2035 sẽ phát triển thêm 3.000 ha đất công nghiệp về phía Tây Bắc Khu kinh tế Nghi Sơn theo trục đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.
            - Không gian các khu đô thị: Tổng diện tích đất phát triển các khu đô thị đến năm 2035 khoảng 6.012,7 ha, bao gồm: Đô thị Tĩnh Gia khoảng 5.573,0ha; đô thị Yên Mỹ khoảng 439,7 ha.
            - Không gian các khu du lịch biển, khu sinh thái: Tổng diện tích đất phát triển các khu du lịch biển, khu sinh thái đến năm 2035 khoảng 6.665,9ha, bao gồm: Các khu du lịch biển khoảng 432,1 ha; các khu du lịch sinh thái khoảng 6.233,9 ha và các điểm du lịch nhỏ lẻ khác, với nhiều loại hình đa dạng như: du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái rừng, hồ, du lịch sinh thái tâm linh…
            - Không gian cảng: Tổng diện tích đất phát triển cảng đến năm 2035 khoảng 471,2 ha, bao gồm: Bến thủy nội địa – Khu Đông Bắc khoảng 6,2 ha; Bến cảng – Khu cảng Nghi Sơn khoảng 735 ha.
 
Chi tiết Quy hoạch xem tại link:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=195510

Album

Album videos