Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ - UBND ngày 17/7/2017.
1. Chức năng:
- Là đô thị du lịch của tỉnh Thanh Hoá, các tỉnh phía Bắc và cả nước, mang tầm vóc quốc tế.
- Là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, hành chính, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Là đô thị du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng và du lịch biển, phát triển dịch vụ, cụm chế xuất thuỷ sản và cụm nông nghiệp công nghệ cao phục vụ du lịch.
- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.
2. Phạm vi, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
- Ranh giới: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Sầm Sơn, cụ thể:
+ Phía Đông: Giáp Biển Đông
+ Phía Tây: Giáp huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hoá
+ Phía Nam: Giáp huyện Quảng Xương
+ Phía Bắc: Giáp huyện Hoằng Hoá
- Quy mô lập quy hoạch: 4.494,2 ha, bao gồm toàn bộ địa giới thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
3. Các khu chức năng
- Trung tâm hành chính - chính trị
- Không gian công cộng
- Đất đơn vị ở
- Các khu hỗn hợp
- Công viên đô thị
- Các khu du lịch
- Cụm tiểu thủ công nghiệp địa phương
- Các trung tâm chuyên ngành
- Các công trình đầu mối
- Đất giao thông
- Các khu vực khác
           

Album

Album videos