Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày 31/7/2013, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) và triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng cuối năm 2013. Đến dự hội nghị, có đồng chí Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các hội, hiệp hội, liên đoàn; Phó Chủ tịch UBND và trưởng phòng VH-TT 27 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Sở, trưởng đoàn thể, phòng, ban, đơn vị thuộc Sở VHTTDL; các cơ quan Thông tấn, báo chí dự và đưa tin.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền Trung ương, địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự hưởng ứng, ủng hộ và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự năng nỗ, nhiệt tình của cán bộ, cộng tác viên làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở, đã góp phần quan trọng đưa công tác phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó Sở VHTTDL đã chủ động tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thực hiện có hiệu quả nhiều Chương trình, Đề án, Kế hoạch... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống BLGĐ, thông qua việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 675 cán bộ làm công tác gia đình cấp cơ sở; tổ chức thành công 03 Hội thi về gia đình toàn tỉnh và Lễ phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan báo đài của Trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục; hướng dẫn nội dung hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống BLGĐ cho các huyện, thị xã, thành phố; cung cấp cho các địa phương 42.760 cuốn Giáo dục đời sống gia đình; 10.170 cuốn Hỏi đáp về Luật Phòng, chống BLGĐ; 22.050 cuốn Hỏi đáp về Luật Bình đẳng giới; 21.420 cuốn Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống BLGĐ; 131.500 tờ gấp về nội dung tuyên truyền phòng, chống BLGĐ. Biên soạn, cấp phát 6.835 bộ tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm về giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống BLGĐ; treo hơn 10.000 pa nô, khẩu hiệu, áp phích… Triển khai xây dựng các Mô hình can thiệp phòng, chống BLGĐ và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh được 135 Mô hình, 675 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” với hơn 20.000 hộ gia đình tham gia sinh hoạt, trên 3.375 nhóm, 673 cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình...
Có thể khẳng định sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống BLGĐ; công tác phòng, chống BLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình BLGĐ so với các năm trước đã giảm thiểu đáng kể, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để, đẩy mạnh xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo nền tảng góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình Việt Nam.
Sáu tháng đầu năm 2013, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Ngành VHTTDL Thanh Hoá tập trung triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác QLNN, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiều đề án quan trọng; nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; tổ chức các hoạt động chuyên môn đi vào chiều sâu và chất lượng, gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ, tết, sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước, quê hương; tổ chức tốt ở cấp tỉnh các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ, tập huấn; tăng cường hoạt động đưa thông tin về cơ sở. Nổi bật là: các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân; Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh và tọa đàm các xã xây dựng nông thôn mới, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ VII; tổ chức thành công và tham gia nhiều giải thể thao các cấp đạt thành tích cao, bóng đá xếp trong tốp đầu giải Vô địch Quốc gia; Đội Bóng chuyền Nữ Tiến Nông thi đấu đạt thành tích cao. Các chỉ tiêu du lịch đều tăng hơn cùng kỳ năm trước và vượt mức tăng bình quân chung của cả nước; công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống được trú trọng, giảm thiểu bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh… Công tác chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với các địa phương kịp thời, sâu sát, tạo động lực phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở.
Nhân dịp này, có 02 đơn vị được trao Cờ thi đua của Bộ năm 2012; 09 tập thể, 04 cá nhân được trao Bằng khen của Bộ VHTTDL đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Trao tặng Cờ thi đua năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bằng khen cho 11 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2013./.
Nguyễn Đăng Lái

Album

Album videos