Hội thi Gia đình hạnh phúc toàn quốc năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 3371/HK-BVHTTDL ngày 24/8/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề  “Gia đình hạnh phúc” toàn quốc năm 2016. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-SVHTTDL ngày 28/9/2016 của Giám đốc Sở về việc thành lập Đoàn đại biểu tham gia Hội thi Câu lạc bộ gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc” toàn quốc năm 2016.
Hội thi Câu lạc bộ gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc” toàn quốc năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/10/2016 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, với sự tham gia của 47 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đại diện cho các Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” tỉnh Thanh Hóa tham gia Hội thi toàn quốc  là Câu lạc bộ Khu phố 2 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.
Tại Hội thi, mỗi Câu lạc bộ sẽ thực hiện ba phần gồm: Chào hỏi và giới thiệu về đội thi; trình diễn tiểu phẩm về chủ đề tôn vinh giá trị gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình; thuyết trình ứng xử, giải quyết tình huống trong đời sống gia đình tới cộng đồng.
Tổng kết Hội thi, Ban Tổ chức trao 01 giải A cho tỉnh Bình Dương; 02 giải B cho tỉnh Quảng Nam, thành phố Cần Thơ; 03 giải C cho tỉnh Thanh Hoá, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội.
Hội thi là dịp tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các loại hình Câu lạc bộ gia đình, đồng thời tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình; xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, xã hội; kế thừa phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ; nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình. Góp phần xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Nguyễn Đăng Lái

Album

Album videos