Hội nghị Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2015


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
Ngày 23/10/2015, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hướng Dương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền; Đại diệnBan Tuyên giáo, Ban Dân Vận Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa; Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng VHTT của 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các cơ quan Thông tấn, báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đến dự và đưa tin.
Qua triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2015luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, cùng sự năng nỗ, nhiệt tình, tích cực của cán bộ, cộng tác viên làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở.Đến nay toàn tỉnh đã triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng được 210 Mô  hình phòng, chống bạo lực gia đình với 1.050 Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững“ với trên 30.500 thành viên tham gia, thành lập được 640 cơ sở tư vấn, 695 cơ sở khám chữa bệnh, 640 địa chỉ tin cậy, hơn 20.441 lượt người gây bạo lực gia đình được tư vấn. Kế hoạch được  triển khai thực hiện, đã góp phần  ngăn chặn và giảm thiểu bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hướng Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành, đoàn thể trong triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc
Tại Hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 17 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chốngbạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2015.
Nguyễn Đăng Lái

Album

Album videos