Triển khai Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Sơ kết việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 25/9/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 22/QĐ-TTg về xây dựng hương ước, quy ước; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động thể dục thể thao và sơ kết thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.
Dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố và trên 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hóa.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu về thực trạng công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nội dung cơ bản của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và trao đổi về khó khăn, vướng mắc, một số kinh nghiệm trong thực tiễn quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; kỹ năng rà soát hương ước, quy ước theo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg để phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước vi phạm.
Đồng chí Phạm Xuân Phúc, Hàm vụ trưởng, Phó Chánh Thanh Tra Bộ VHTTDL triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thể thao và hướng dẫn một số kỹ năng cho các hộ kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn tỉnh cách thức đăng ký, triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong kinh doanh dịch vụ thể thao.
Đồng chí Vũ Thái Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung sơ kết việc thực hiện các tiêu chí số 6,16 trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đánh giá, ghi nhận những mặt đạt được, nêu những khó khăn vướng mắc, những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai và phương hướng trong thời gian tới.
Sau các chuyên đề, lãnh đạo văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, đại biểu các địa phương, đơn vị đã sôi nổi thảo luận về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao khen thưởng cho 19 xã có thành tích xuất sắc về thực hiện tiêu chí 6,16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xã xây dựng nông thôn mới.
Trịnh Thị Minh

Album

Album videos