Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức và nội dung phong phú.

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/baophapluat.vn

Tại Thanh Hóa: Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Việc tuyên truyền nhằm tạo được hiệu ứng, sự lan toả trong xã hội, từng bước tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1424/KH-SVHTTDL ngày 12/5/2020 của Sở về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại trụ sở cơ quan công sở, đơn vị, trường học có nội dung thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề; các hoạt động giao lưu, hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình, văn hoá ứng xử trong gia đình; tăng cường viết tin bài, xây dựng chuyên trang, chuyên mục phát trên các chương trình truyền hình; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Tại Quảng Bình: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình yêu cầu Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về gia đình; thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình; tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Cùng với đó tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về chủ đề gia đình; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội" và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".

Thời gian thực hiện các hoạt động tuyên truyền nói trên từ ngày 20/6 đến hết ngày 30/6/2020, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 28/6/2020

Tại Thừa Thiên Huế: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Theo đó, các hoạt động truyền thông về Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình sẽ diễn ra từ ngày 01/6 đến 30/6/2020 với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội". Truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình". Các thông điệp truyền thông gồm: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc gia đình là Yêu thương và Chia sẻ; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Đồng thời, tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020). Tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức chương trình ca nhạc chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam.

Thanh Thủy (Theo BVHTTDL)

Album

Album videos