Tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Thái (tại huyện Lang Chánh) và dân tộc Khơ Mú (tại huyện Mường Lát)


Đồng chí Vương Thị Hải Yến – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc  lớp tập huấn cho đồng bào dân tộc Thái (huyện Lang Chánh)
Các ngày, từ 23-26/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, huyện Mường Lát tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số về trang phục của người Thái (tại huyện Lang Chánh) và người Khơ Mú (tại huyện Mường Lát).
Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2030.
Đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL dự, phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại huyện Mường Lát, huyện Lang Chánh; tham dự lớp tập huấn còn có phòng XDNSVH&GĐ, đại diện lãnh đạo UBND huyện, phòng VHTT các huyện Mường Lát, Lang Chánh. Lớp tập huấn có sự tham gia của 70 học viên dân tộc Khơ Mú, 70 học viên đồng bào dân tộc Thái.

Toàn cảnh lớp tập huấn cho đồng bào dân tộc Thái tại huyện Lang Chánh

Hai lớp tập huấn được tổ chức với mục đích trang bị phương pháp, kỹ năng tổ chức bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống cho các nghệ nhân, người có uy tín, học viên là người dân tộc thiểu số; đánh giá, đề xuất các giải pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Mai Xuân Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát  phát biểu chào mừng lớp tập huấn cho đồng bào dân tộc Khơ Mú (huyện Mường Lát)
Tại các lớp tập huấn, TS. Nguyễn Anh Cường – Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã trang bị trang bị kiến thức, kỹ  năng cơ bản về trang phục truyền thống, vai trò, ý nghĩa của trang phục truyền thống; phương pháp, cách thức tổ chức bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống cho các nghệ nhân, người có uy tín, học viên là người dân tộc thiểu số; các nghệ nhân đã tiến hành hướng dẫn, truyền dạy kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của người Thái (Lang Chánh); phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những nét đẹp của trang phục của người Thái (Lang Chánh), Khơ mú (Mường Lát).
Thông qua lớp tập huấn các học viên có điều kiện được tiếp thu phương pháp lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa nói chung và trang phục của dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú nói riêng, từ đó mỗi học viên sẽ là những tuyên truyền viên, là người truyền dạy tích cực cho thế hệ trẻ biết trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong đó có việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống của dân tộc mình, khích lệ đồng bào nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch có hiệu quả./.
Lê Ý Nhi
 
 
 

Album

Album videos