Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lang Chánh

Múa cây bông, một trong những giá trị văn hóa vẫn được đồng bào Thái ở huyện Lang Chánh gìn giữ và biểu diễn mỗi dịp lễ, tết.
Với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” ở huyện Lang Chánh không ngừng được nâng cao, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Nhằm tạo “sức sống” cho phong trào TDĐKXDĐSVH trong đời sống nhân dân, huyện Lang Chánh đã có nghị quyết chuyên đề  “Phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở”. Trên tinh thần của nghị quyết, cấp ủy đảng, chính quyền xã Giao An đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, như: Nhà sàn, trang phục, đánh cồng chiêng, múa cây bông, hát xường, chơi đu, kéo co...  Toàn xã có khoảng 570 hộ dân, với hơn 2.760 nhân khẩu, đồng bào Mường chiếm tới 95%. Vào dịp lễ, tết, ngày hội văn hóa toàn dân, những sinh hoạt văn hóa đặc sắc vẫn được nhân dân 5 thôn, bản trong xã biểu diễn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung xây mới, sửa chữa lại 5 nhà văn hóa ở các thôn, bản làm nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp cho nhân dân. Cùng với đó, nhân dân trong xã đều tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các hộ gia đình đều ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa.
Với những nội dụng thiết thực, phong phú phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo được sức hút lớn đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể trong huyện đã có nhiều giải pháp thiết thực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò của xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ chỗ nâng cao nhận thức, các cán bộ, đảng viên trong huyện đã phát huy vai trò hạt nhân trong các phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 7.869 hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa; xây dựng được 50 tủ sách pháp luật, các làng, bản cũng đã quy hoạch từ 1.000 đến 1.500m2 đất để xây dựng khu vui chơi thể thao; khai trương xây dựng 172 làng, bản, đơn vị, cơ quan văn hóa. Trong đó, có 120 làng, bản, cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hóa. Hầu hết các làng, bản, cơ quan, trường học văn hóa đều có đội văn nghệ quần chúng hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, chính quyền các xã đã tích cực huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng 14 nhà văn hóa, nâng tổng số nhà văn hóa trên địa bàn huyện lên 73 nhà. Các nhà văn hóa được xây dựng đều là nhà sàn và mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống của người Thái, người Mường. Những hoạt động văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một như: Nghề dệt thổ cẩm, lễ hội Chá Mùn, hát khặp của người Thái; múa Pồn Pôông, xường giao duyên của người Mường được khôi phục, bảo tồn và phát huy... Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, xây dựng đã tạo động lực để nhân dân tích cực thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội truyền thống ở địa phương.
Những kết quả trong phong trào TDĐKXĐSVH ở Lang Chánh đã và đang góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc địa phương, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
. Bài và ảnh: Hòa Bình (Nguồn: THO)
 

Album

Album videos