Những kết quả đạt được về các chí Văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới xã Trường Sơn, huyện Nông Cống


Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn Kim Phú
Với nhiều nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, nhân dân của xã Trường Sơn năm 2012 xã Trường Sơn đã được Chủ tịch UBND huyện Nông Cống Quyết định công nhận "Xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới", năm 2013 Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới". Xã Trường Sơn cũng là xã đầu tiên đã sớm về đích và được công nhận là "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn huyện Nông Cống. Sau khi được công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Sơn đã luôn quyết tâm phấn đấu xây dựng địa phương trở thành "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao". Đến nay, các tiêu chí "Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" cơ bản đã hoàn thành, trong đó các tiêu chí về Văn hóa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, xã Trường Sơn là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong toàn huyện Nông Cống, cũng như trên địa bàn toàn tỉnh về các tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hội trường Nhà Văn hóa đa năng, Khu thể thao xã, Điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi cùng các thiết chế văn hóa, thể thao; 7/7 thôn có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao, với diện tích, quy mô xây dựng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Trường Sơn được đầu tư đưa vào sử dụng, đã đáp ứng phục vụ tổ chức tốt nhiều sự kiện quan trọng của xã như: Đại hội Đảng bộ, tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các sự kiện chính trị trọng đại, tổ chức các hoạt động truyền thông, hoạt động vui chơi, giải trí; Trung tâm Văn hóa - Thể thao cũng là địa điểm thuận lợi cho tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cấp cụm, hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể nhận dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt đã đáp ứng tổ chức tốt nhiều hoạt động văn hóa cấp cụm như: Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội thi kể chuyện uống nước nhớ nguồn, Hội thi cán bộ lãnh đạo Công đoàn giỏi, Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp huyện (vòng cụm), giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền rộng rãi Phong trào xây dựng nông thôn mới…
Để phấn đấu thành tốt các tiêu chí về Văn hóa, xã Trường Sơn đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào, xã có 7/7 thôn được công nhận văn hóa; hàng năm trên 90% có số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; trong đó, trên 85% đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã thật sự đi vào đời sống người dân và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội. Ý thức phấn đấu và xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa được thể hiện trong việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chủ động tham gia xây dựng quê hương với nhiều cách làm sáng tạo, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình. Phong trào là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khởi sắc, đời sống người dân được quan tâm, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và tôn tạo; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; các phong trào: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có nhiều gia đình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới như: gia đình ông Nguyễn Văn Định, ông Nguyễn Văn Viên, ông Đặng Minh Thủy, ông Nguyễn Ngọc Sáu, ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Yên Minh; ông Nguyễn Hữu Đệ, ông Huỳnh Ngọc Phương, ông Nguyễn Hữu Sơn, ông Lê Bá Thắng, ông Nguyễn Tiến Năng ở thôn Kim Phú…
Với kết quả đã đạt được cùng với những thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương, năm 2019 xã Trường Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. Sự ghi nhận thành tích đã đạt được cùng với sự phát triển toàn diện không ngừng của địa phương tin tưởng rằng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của xã Trường Sơn  ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.
Nguyễn Đăng Lá

Album

Album videos