Như Xuân: 129/184 thôn, làng được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa

Tính đến nay toàn huyện Như Xuân có 72,09% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 184/184 thôn, làng đăng ký công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, trong đó có 129/184 thôn, làng được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa (đạt 70%); 123/179 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai trương đơn vị văn hóa, trong đó, trên 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đơn vị văn hóa.

Thời gian tới, huyện Như Xuân đang chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa, thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các xã, thị trấn, từ đó từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp các xã, thị trấn có biện pháp chỉ đạo đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hoạt động nền nếp, chất lượng và hiệu quả...

Nguyễn Mùi

Album

Album videos