Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4195/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”Hình ảnhrminh họa

Theo đó, 50 tập thể, 42 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000 - 2020 đã được tặng Bằng khen.

Tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng của tỉnh năm 2020.

Nguồn BTH

Album

Album videos