Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh, giai đoạn 2000 - 2020

Sáng ngày 15/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000 - 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ Phong trào tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào, cùng các cơ quan báo, đài địa phương đến dự và đưa tin.

Chương trình văn nghệ chào mừng
Theo báo cáo, 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn hóa mới trong nhân dân; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp của người dân ngày càng được nâng lên; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đặc biệt, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đã góp phần xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xuất hiện, lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2000, toàn tỉnh mới có 47,2% gia đình văn hóa và 6,2% làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, thì đến hết năm 2019 đã tăng lên 81,1% gia đình văn hóa và 71,9% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Tính đến nay, toàn tỉnh có 100% các huyện, thị xã, thành phố có thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 97,5% thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã; 96,1% thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn; 70,7% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 37,2% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 67,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh; 42,6% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 29,8% số hộ gia đình thể thao; trên 30% số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ; có hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng; tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh giảm xuống còn 3,27%...

Đ/c Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở phát biểu chỉ đạo
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện Phong trào vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới đó là: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ các cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một số làng, bản cảnh quan môi trường chưa đảm bảo, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, dòng họ, cấp làng thôn.... đang bị phá vỡ, tình làng nghĩa xóm mai một; tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp; một số địa phương, việc khai thác, sử dụng Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn hiệu quả chưa cao, việc xét, công nhận các danh hiệu văn hóa còn nặng về hình thức, chạy theo số lượng nên chất lượng thấp, chưa bền vững; việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm túc; công tác xét, công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gặp rất nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa còn thấp.
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025, đồng chí đề nghị BCĐ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với Phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức triển khai thực hiện.   

 Đ/c Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Kết luận Hội nghị, Đ/c Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, BCĐ các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, đảm đúng số lượng và chất lượng; triển khai giải pháp nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung Phong trào.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể; 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, giai đoạn 2000 - 2020./.  
Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos