Hội nghị tổng kế công tác gia đình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác gia đình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao vai trò của các ngành thành viên BCĐ công tác gia đình tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai của các ngành thành viên BCĐ tỉnh trong công tác phối hợp triển khai công tác gia đình. Đồng thời, đề nghị các ngành thành viên BCĐ tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính  sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; Chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì và nhân rộng các mô hình về gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Đình Thân

Album

Album videos