Cùng chung tay tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Để tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa gia đình, Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam. 
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Với chủ đề truyền thông : “Gia đình: nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, Ngày gia đình Việt Nam (28/6) năm nay, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Ngày gia đình Việt Nam, tổ chức Hội thi thể thao gia đình toàn tỉnh tại thị xã Bỉm Sơn nhằm từng bước tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, khuyến khích việc tập luyện thể dục thể thao vì sức khỏe của các thế hệ trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; ngoài các hoạt động cấp tỉnh, các địa phương, ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức hội thi với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về gia đình; phát động các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở duy trì, tổ chức tốt các buổi nói chuyện chuyên đề về gia đình với chủ đề “ gia đình là yêu thương và chia sẻ”, “hãy nói không với bạo lực gia đình”, các buổi trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao các kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nuôi dạy con tốt; tổ chức phát động, khuyến khích các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học...
Thông qua các hoạt động truyền thông, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, thể thao, văn nghệ, nhiều giá trị văn hóa cao đẹp của gia đình Việt Nam được khơi dậy, đánh thức được nghĩa cử cao đẹp của mỗi con người Việt Nam trong ứng xử, giao tiếp với gia đình, xã hội.
Để Ngày Gia đình Việt Nam trở thành  một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngay từ hôm nay, mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay có những hành động, nghĩa cử cao đẹp để tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa của gia đình, từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình dưới mọi hình thức nhân Ngày gia đình Việt Nam.
Trịnh Thị Minh

Album

Album videos