Chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Đông

Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã Hà Đông (Hà Trung) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, sự tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện những quy định của các cấp và địa phương, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn xã.
Đồng chí Phạm Văn Vĩnh, chủ tịch UBND xã, cho biết: Xác định được vai trò và tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bằng nhiều hình thức, xã đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân và mọi nguồn lực xã hội để thực hiện phong trào. Trong công tác tổ chức thi đua, xã không chỉ chú trọng việc lựa chọn những nội dung, chủ đề trọng điểm sát với từng nhiệm vụ công tác mà còn chú trọng việc gắn công tác này với phong trào TDĐKXDĐSVH.
Bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, ban văn hóa xã Hà Đông đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy tập trung chỉ đạo đến địa bàn các khu dân cư; phối hợp với ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thành lập ban vận động cấp xã và khu dân cư. Đồng thời tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt 6 nội dung cơ bản của cuộc vận động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung sức XDNTM. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ, ban văn hóa, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận khu dân cư vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công và hơn 4 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, XDNTM và đã bê tông 95% đường giao thông nông thôn; 80% đường làng, ngõ xóm đã được lắp điện sáng. Với sự quan tâm hỗ trợ kích cầu, tạo điều kiện của xã, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng phát triển kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu như hộ gia đình các ông: Trịnh Đăng Đồng, thôn Kim Hưng; Nguyễn Văn Tuấn, thôn Kim Tiên; Nguyễn Văn Diễn, thôn Núi Gà với mô hình kinh tế VAC, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, có mức thu hàng năm từ 100-150 triệu đồng (đã trừ chi phí).
Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới từng thôn, xóm để dân biết và thực hiện.  Qua đó, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Các thành viên trong gia đình không chỉ sống có trách nhiệm với nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tương thân tương ái giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Đến nay, toàn xã có 827 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 83,5%; 49% dân số thường xuyên luyện tập thể dục – thể thao, 7/7 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Việc hoàn thiện thiết chế văn hóa ở địa phương, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa được đông đảo các tổ chức, cá nhân ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Để phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, xã Hà Đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm nhuần vào từng gia đình, từng người, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của nhân dân. Để làm được điều đó, trước hết phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa trên địa bàn, tuyên truyền tiêu chuẩn xây dựng các danh hiệu văn hóa, xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, trở thành hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động ở địa bàn dân cư.
.Phan Nga (Nguồn: THO)
 

Album

Album videos