Bồi dưỡng kiến thức quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở, gia đình

Bồi dưỡng kiến thức quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở, gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ngọc Lặc và UBND 11 huyện miền núi tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, tổ chức các hoạt ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 7023/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nâng cao hiệu quả hoạt ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định Chính phủ về hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị định số ...

Xem tiếp

Bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa: Nhìn từ Nghị định 122

Tiêu chuẩn đạt Gia đình văn hóa nêu trong Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 (gọi tắt là Nghị định 122 - PV), gồm 3 nhóm với 24 tiêu chí, đặt ra ...

Xem tiếp

Thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019 tại 12 tỉnh/thành

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019.

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH: Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, ...

Xem tiếp

Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền với chủ đề "Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống ...

Xem tiếp

Chuyển biến trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở huyện Thường Xuân

Cưới tự nguyện, văn minh, tiết kiệm, tang không gọi hồn, bắt vía, rải vàng mã là những thay đổi tích cực từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ...

Xem tiếp

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Tĩnh Gia

Đặc biệt, khi các nội dung của phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 6 và số 16 về văn hóa, đã và đang góp phần nâng cao đời ...

Xem tiếp

Tăng sức hút cho thiết chế văn hóa

Về cơ bản cơ chế này cho thấy nó vẫn còn những hạn chế đó là sẽ phải lệ thuộc rất nhiều vào nhận thức và tạo điều kiện của những người làm công tác quản ...

Xem tiếp

Album

Album videos