Tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”

Tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”

Bộ VHTTDL đã có quyết định số 1308/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”

Hiệu quả từ phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa

Hiệu quả từ phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa

Những năm qua, phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ...

Yên Định nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở

Xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”, huyện Yên Định đã tập trung triển khai đồng bộ ...

Xem tiếp

Sôi nổi phong trào văn hóa - thể thao ở xã Đông Ninh

Là một trong những điểm sáng của huyện Đông Sơn trong các hoạt động phong trào cơ sở, những năm qua xã Đông Ninh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động ...

Xem tiếp

Thọ Xuân quan tâm xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở được huyện Thọ Xuân quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải ...

Xem tiếp

Nâng cao kỹ năng hoạt động thể dục thể thao và nghiệp vụ văn hóa văn nghệ cho cán bộ, chiến sỹ cảnh sát Trại giam Thanh Lâm

Sáng 30-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động TDTT và nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sỹ cảnh sát ...

Xem tiếp

Quảng Xương xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Quảng Xương đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ...

Xem tiếp

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống

Sau hơn một thập niên triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bức tranh ở những làng quê xứ Thanh đã có nhiều khởi sắc. ...

Xem tiếp

Phát huy giá trị của thiết chế văn hóa quan trọng

Bảo tàng là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị của đất nước và địa phương. Phát huy giá trị của thiết chế văn hóa quan trọng này không chỉ ...

Xem tiếp

Gia đình là một thành tố bảo đảm cho sự gắn kết xã hội và phát triển bền vững của đất nước

Năm 2022, lĩnh vực Gia đình có rất nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo lĩnh vực này sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng gia ...

Xem tiếp

Album

Album videos