Nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Phong trào “Toàn dân đoàn kết ...

Tăng cường phối hợp về công tác chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Tăng cường phối hợp về công tác chống xâm hại và phòng chống đuối nước cho trẻ em

Bộ VHTTDL và Bộ LĐTBXH đã cùng họp bàn về các nội dung và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường vai trò quản lý nhà nước cũng như các hoạt động cụ ...

Thanh Hóa: Sẽ tổ chức điều tra xã hội học và kiểm tra liên ngành về công tác gia đình

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Quan Sơn

Trên địa bàn huyện Quan Sơn hiện có 1 Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục, thể thao cấp huyện; 13 Trung tâm VHTT xã, thị trấn, 63/94 nhà văn hóa – khu ...

Xem tiếp

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3: Hạnh phúc không nhất thiết phải giàu có

Việt Nam luôn được xếp hạng top đầu trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Xem tiếp

Yêu thương và chia sẻ

Tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong ...

Xem tiếp

Hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20/3/2019

Mỗi người bằng hành động thiết thực nhất góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, ...

Xem tiếp

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Đoàn công tác đã khảo sát tại trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao; kiểm tra công tác quản lý và hoạt động của các thiết chế, ...

Xem tiếp

Thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng ...

Xem tiếp

Tổ chức một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019

Bộ VHTTDL đã có Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ gửi các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng ...

Xem tiếp

Album

Album videos