Niềm vui làng Chè

Niềm vui làng Chè

Những ngày này, niềm vui của họ được nhân lên gấp bội phần khi biết nghề đúc đồng làng Chè vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia...

Nâng cao kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Nâng cao kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức phòng ...

Xã Thiệu Long đẩy mạnh thực hiện tiêu chí văn hóa

Để có được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm đầu tư nhà văn hóa, sân thể thao tạo nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân; triển khai nhiều ...

Xem tiếp

Phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ở Ngọc Lặc

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Trường Tiểu học Quang Trung (Ngọc Lặc) đã có nhiều giải pháp để xây ...

Xem tiếp

Triển khai Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Sơ kết việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Triển khai Quyết định số 22/QĐ-TTg về xây dựng hương ước, quy ước; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động thể dục thể thao và sơ kết thực ...

Xem tiếp

Huyện Quan Sơn: 11/13 xã có nhà văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Xem tiếp

Huyện Như Thanh: 79% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trên địa bàn huyện Như Thanh không ngừng phát triển, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, ...

Xem tiếp

Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội: Lần đầu tiên có quy định tạm ngừng tổ chức lễ hội

“Nếu như trước đây, chúng ta còn thiếu những biện pháp ngăn chặn kịp thời, thiếu các quy định mang tính pháp lý cũng như các biện pháp mạnh thì đến nay, ...

Xem tiếp

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Tập trung làm nổi bật giá trị cốt lõi của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 Khoá VIII về Xây dựng và Phát triển nền văn hóa Việt ...

Xem tiếp

Xã Vĩnh Phúc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao

Xác định việc xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa – thể thao (TCVHTT) là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát ...

Xem tiếp

Album

Album videos