Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sở VHTT&DL Thanh Hóa đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Phát huy hiệu quả hương ước, quy ước

Phát huy hiệu quả hương ước, quy ước

Thời gian qua, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã lựa chọn những nội dung tích cực để bổ sung vào hương ước, quy ước, góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng ...

Quảng Xương đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ công bố và đón Bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Xem tiếp

Thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Vĩnh Lộc

Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM tỉnh, tổ chức thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện ...

Xem tiếp

Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện ...

Xem tiếp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Đẩy mạnh các hoạt động của công tác gia đình trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động ở cơ sở

Với ưu điểm sinh động, đảm bảo “nhanh, đúng, trúng, hiệu quả” được thể hiện bằng những hình thức tuyên truyền nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, những ...

Xem tiếp

Nhiều điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa

Nhằm thúc đẩy phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao.

Xem tiếp

Chuyển biến trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhiều địa phương đã tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực ...

Xem tiếp

Gắn kết hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch

Việt Nam đã đón gần chín triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 7,5% so cùng kỳ năm 2018 và hứa hẹn một năm kỷ lục mới về thu hút du khách quốc tế.

Xem tiếp

Album

Album videos