Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện ...

Nhiều điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa

Nhiều điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa

Nhằm thúc đẩy phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao.

Chuyển biến trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhiều địa phương đã tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực ...

Xem tiếp

Gắn kết hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch

Việt Nam đã đón gần chín triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 7,5% so cùng kỳ năm 2018 và hứa hẹn một năm kỷ lục mới về thu hút du khách quốc tế.

Xem tiếp

Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng ...

Xem tiếp

Đẩy mạnh xây dựng thư viện cơ sở

Thư viện được xem là một thiết chế văn hóa quan trọng trong việc sưu tầm, lưu trữ, bảo quản lâu dài các sản phẩm tri thức nhằm phục vụ việc đọc và học ...

Xem tiếp

Bồi dưỡng kiến thức quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở và gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở; ...

Xem tiếp

Hiệu quả tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Xã hội ngày càng phát triển, xu thế hội nhập toàn diện đem đến cho các gia đình nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc xây dựng ...

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu gia đình văn hóa

Nghị định 122 đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản của việc bình xét và 4 nhóm giải pháp gồm: Xây dựng tiêu chí bình xét danh hiệu; Thang điểm và phương thức ...

Xem tiếp

Thúc đẩy hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở

6 tháng đầu năm 2019, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có bước phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân ...

Xem tiếp

Album

Album videos