“Luồng gió mới” trong hoạt động của các nhà văn hóa thôn ở huyện Nông Cống

“Luồng gió mới” trong hoạt động của các nhà văn hóa thôn ở huyện Nông Cống

Với những đổi mới, sáng tạo trong cách tổ chức, quản lý, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống đã phát huy hiệu quả công năng của các nhà văn hóa ...

Xây dựng đời sống văn hóa: Nhìn từ hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ tại huyện Hoằng Hóa

Xây dựng đời sống văn hóa: Nhìn từ hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ tại huyện Hoằng Hóa

Xác định câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ (VHVN) là nhân tố quan trọng, thúc đẩy văn hóa cơ sở phát triển, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã quan ...

Công nhận 296 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2016 - 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2016 - ...

Xem tiếp

Hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều nội dung tương đối toàn diện, đã và đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, ...

Xem tiếp

Huyện Nông Cống đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Nhận thức rõ thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) là yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở phát triển, ...

Xem tiếp

Chuyển biến từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Cẩm Thủy

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là phong trào có ý nghĩa nhân văn và tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội.

Xem tiếp

Tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Thái (tại huyện Lang Chánh) và dân tộc Khơ Mú (tại huyện Mường Lát)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, huyện Mường Lát tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng bảo tồn, phát huy trang phục truyền ...

Xem tiếp

Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư

Nhiều địa phương đã phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước, góp phần xây dựng ...

Xem tiếp

Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, văn hóa ứng xử trong trường học tại Trường THPT Như Thanh

Trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh là một trong 10 trường trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình giáo dục đạo đức lối sống ...

Xem tiếp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trung

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), sáng 8-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ...

Xem tiếp

Album

Album videos