Nguyễn Cửu Vân với công lao khai khẩn vùng đất phương Nam

Nguyễn Cửu Vân sống vào khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, quê ở Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa(1), nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông là một phó tướng, trấn thủ dưới thời chúa Nguyễn.

Nguyễn Cửu Vân với công lao khai khẩn vùng đất phương Nam

Nguyễn Cửu Vân sống vào khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, quê ở Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh ...

Những đóng góp to lớn của Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Thực hiện chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, nhân dân cả nước cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng ...

Số hóa du lịch - start-up “nội địa” đã nhập cuộc

Đã tới lúc ngành du lịch cần quan tâm hơn nữa tới du lịch thông minh bởi thời đại 4.0 đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ ...

Rộn ràng lễ hội Mai An Tiêm năm 2019

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Tiêm đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng, biểu tượng cho tinh thần ...

Tin tức

Xem tất cả

Ngày hội “Sách - Kết nối tri thức và phát triển”

Ngày hội sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; ...

Văn hóa

Xem tất cả

Nguyễn Cửu Vân với công lao khai khẩn vùng đất phương Nam

Nguyễn Cửu Vân sống vào khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, quê ở Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa(1), nay là xã Hà Long, ...

Du lịch

Xem tất cả

Số hóa du lịch - start-up “nội địa” đã nhập cuộc

Đã tới lúc ngành du lịch cần quan tâm hơn nữa tới du lịch thông minh bởi thời đại 4.0 đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và cơ bản cho cách làm du lịch.

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos