Kin chiêng Bọoc Mạy trong hành trình đến di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Kin chiêng Boọc Mạy thực chất là một giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, song lại ra đời và tồn tại cùng với sự vận hành của thiết chế bản Mường.

Kin chiêng Bọoc Mạy trong hành trình đến di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Kin chiêng Boọc Mạy thực chất là một giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, song lại ra đời và tồn tại cùng với ...

Linh thiêng đền Đồng Cổ

Trên nền những lớp lang trầm tích văn hóa với phức hệ Đọ - Nuông - Quan Yên, chứng tích về địa bàn quần tụ của người nguyên ...

150 vận động viên tranh tài tại Giải quần vợt Thanh Hóa tranh Cúp Hồ Thành mở rộng 2018

Liên đoàn Quần vợt Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ quần vợt Hồ Thành tổ chức Giải quần vợt Thanh Hóa tranh Cúp Hồ Thành ...

Văn hóa

Xem tất cả

Kin chiêng Bọoc Mạy trong hành trình đến di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Kin chiêng Boọc Mạy thực chất là một giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, song lại ra đời và tồn tại cùng với sự vận hành của thiết chế bản ...

Gia đình - Văn hóa cơ sở

Xem tất cả

Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

Nhưng mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực dụng đã và đang tác động tới các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh làm nảy sinh ...

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Khai mạc Hội thảo - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2018

Tập huấn có 300 đại biểu là lãnh đạo các khu di sản thế giới, bảo tàng, ban quản lý di tích, cán bộ phòng nghiệp vụ di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos