Cùng chung tay tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6)

Cùng chung tay tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6)

Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn ...

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Yên

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Quảng Yên

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (gọi tắt là phong trào) ở xã Quảng Yên (Quảng Xương) được triển khai thực hiện có hiệu quả, thu ...

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hợp Tiến

Thông qua các phong trào, cuộc vận động, ý thức và quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được nâng lên, có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng ...

Xem tiếp

Điểm sáng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình 2017

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc được tổ chức, đáp ứng đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem tiếp

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lang Chánh

Nhằm tạo “sức sống” cho phong trào TDĐKXDĐSVH trong đời sống nhân dân, huyện Lang Chánh đã có nghị quyết chuyên đề “Phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Xem tiếp

Chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Đông

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, những tiêu chí của phong trào được triển khai tới ...

Xem tiếp

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Chỉ thị nêu rõ, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt ...

Xem tiếp

Tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Sáng ngày 2/12, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào ...

Xem tiếp

Hội thi Gia đình hạnh phúc toàn quốc năm 2016

Hội thi là dịp tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức giữa các loại hình Câu lạc bộ gia đình, đồng thời tuyên tuyền, vận động các ...

Xem tiếp

Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên cơ sở thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách ...

Xem tiếp

Album

Album videos