Thanh Hóa: Kết quả kinh doanh du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022

 *  Kết quả kinh doanh ước thực hiện tháng 9/2022.
Tổng lượt khách ước đạt 305.000 lượt khách (do thời điểm tháng 9 năm 2021 dịch bùng phát mạnh, nên không so sánh với cùng kỳ năm 2021); Tổng thu du lịch ước đạt: 646 tỷ đồng.
* Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022:
Tổng lượt khách đạt: 10.385.000 lượt khách, tăng, gấp 3.3 lần % so với cùng kỳ năm 2021, đạt 103.9% kế hoạch năm 2022; Tổng thu du lịch đạt: 19.075 tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ 2021, đạt 106,4%  năm 2022.
 Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos