Thanh Hoá: Kết quả kinh doanh du lịch tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2022

1. Kết quả kinh doanh du lịch ước thực hiện tháng 11/2022.
Tổng lượt khách ước đạt: 184.900 lượt khách, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021; Tổng thu du lịch ước đạt: 284 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ 2021.
2. Kết quả kinh doanh du lịch ước thực hiện 11 tháng/2022.
 Tổng lượt khách ước đạt: 10.742.600 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 107,4 % kế hoạch năm 2022; Tổng thu du lịch đạt: 19.624 tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ 2021, đạt 109,5% kế hoạch 2022.

 

(Ảnh khu du lịch Pù Luông – huyện Bá Thước)
Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos