Luật Du lịch năm 2017: Nhiều điểm mới tạo động lực phát triển du lịch

 

Báo cáo viên triển khai các điểm mới trong Luật Du lịch 2017.
Chiều 29-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị triển khai những điểm mới của Luật Du lịch năm 2017 và Kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, với 9 chương, 78 điều, có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng, bao gồm tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch. Luật Du lịch năm 2017 có nhiều điểm mới, tiến bộ hơn so với Luật Du lịch năm 2005, do hướng đến bảo vệ tối đa quyền lợi của khách du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch phát triển; đồng thời, thắt chặt các kẽ hở, tránh cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng và làm chệch định hướng phát triển du lịch. Chẳng hạn, “Khách du lịch” được nêu ngay từ chương 2 (thay vì công tác quản lý nhà nước như trước đây), trong đó quy định cụ thể về loại khách, quyền và nghĩa vụ của du khách; “Tài nguyên du lịch”, “phát triển sản phẩm du lịch” (chương 3) cũng được quy định chi tiết về loại tài nguyên, việc điều tra tài nguyên, trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên, xây dựng và phát triển sản phẩm, phát triển du lịch cộng đồng; “Kinh doanh du lịch” (chương 5) được đề cập trong 27 điều, với nhiều quy định mang tính ràng buộc pháp lý dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan…

Cũng tại hội nghị, Sở VHTT&DL đã triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động và nêu các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch gửi đến ngành chức năng và chính quyền địa phương. 
Lê Dung (Nguồn: THO)
 

Album

Album videos