Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Du lịch

 
STT Số hồ sơ TTHC LĨNH VỰC DU LỊCH Biểu mẫu
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
I Lĩnh vực Điểm du lịch
1 BVH-THA-279001 Công nhận điểm du lịch Tải về
2 BVH-THA-279093 Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Mẫu số 02
II Lĩnh vực Lữ hành
3 BVH-THA-279002 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Tải về
4 BVH-THA-279003 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Tải về
5 BVH-THA-279004 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Tải về
6 BVH-THA-279005 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Tải về
7 BVH-THA-279008 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Tải về
8 BVH-THA-279009 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Tải về
9 BVH-THA-279010 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Tải về
10 BVH-THA-279011 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Tải về 01
 
Tải về 02
11 BVH-THA-279015 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Tải về
12 BVH-THA-279016 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Tải về
13 BVH-THA-279017 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Tải về
14 BVH-THA-279018 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Tải về
III Lĩnh vực Thẻ hướng dẫn viên
15 BVH-THA-279019 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Tải về
16 BVH-THA-279020 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
17 BVH-THA-279021 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Tải về
18 BVH-THA-279022 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Tải về
19 BVH-THA-279029 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Tải về
20 BVH-THA-279030 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về
IV Lĩnh vực Lưu trú
21 BVH-THA-279023 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Tải về
V Lĩnh vực Dịch vụ du lịch
22 BVH-THA-279024 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải về
23 BVH-THA-279025 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải về
24 BVH-THA-279026 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải về
25 BVH-THA-279027 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải về
26 BVH-THA-279028 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải về

Album

Album videos