Tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch: Bài học thực tiễn trong phát triển du lịch tại Thanh Hóa

Tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch: Bài học thực tiễn trong phát triển du lịch tại Thanh Hóa

Đối với nhà đầu tư, nếu như tiềm năng thị trường là điều kiện cần thì môi trường đầu tư tại địa phương chính là điều kiện đủ. Một môi trường đầu tư tốt ...

Phát triển du lịch thông minh: Cơ hội cho du lịch Thanh Hóa

Phát triển du lịch thông minh: Cơ hội cho du lịch Thanh Hóa

Để phát triển du lịch thông minh phải đổi mới cả tư duy và hành động, bên cạnh việc tăng cường năng lực công nghệ. Đó là yêu cầu đặt ra đối với ngành du ...

Cơ cấu lại ngành du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Xem tiếp

Những giải pháp trọng tâm phát triển ngành du lịch

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã chỉ rõ những giải pháp lớn.

Xem tiếp

Du lịch Thanh Hóa phấn đấu đón 9.500.000 lượt khách trong năm 2019

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về phát triển du lịch, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện chương trình phát triển ...

Xem tiếp

Suối cá Cẩm Lương được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Suối cá Cẩm Lương, thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Xem tiếp

Kỳ vọng vào du lịch

Kỳ vọng vào những con số nêu trên thành hiện thực, cũng đặt ra yêu cầu rất lớn, đó là chúng ta phải có biện pháp để tiếp tục nâng cao trách nhiệm của doanh ...

Xem tiếp

Trên 38.000 lượt khách du lịch đến Bá Thước

Huyện Bá Thước đã tập trung đầu tư các công trình hạ tầng du lịch, nâng cấp, mở rộng các cơ sở lưu trú, bảo đảm về số lượng và chất lượng dịch vụ.

Xem tiếp

Du lịch Thanh Hóa 2018: Một bước tiến mới...

Đây là “mệnh đề” quan trọng, đã được tỉnh ta nhấn mạnh trong quá trình định hướng, xác định mục tiêu, trong xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển ...

Xem tiếp

Ngành du lịch Việt nhộn nhịp ngay từ đầu năm mới 2019

Nhiều địa phương trọng điểm du lịch trong cả nước cũng đã đón những đoàn khách đầu tiên đến xông đất ngày đầu năm mới 2019.

Xem tiếp

Album

Album videos