Lễ đóng, mở thầu: Gói thầu số 3

Thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1818/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Chiều ngày 24/7/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ đóng, mở thầu gói thầu số 3 “Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho hãng hàng không Vietnamairlines tại thành phố Thanh Hóa”.
http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn/Pictures/Nam2015/Tintuc/dauthau3.jpg 
Các quy trình, thủ tục về đóng, mở thầu đã được tiến hành theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tính đến 15h00 ngày 24/7/2015, có 03 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia dự thầu, gồm: Công ty TNHH Hatuba, Công ty TNHH quảng cáo trẻ Đức Anh, Công ty TNHH quảng cáo Mai Tuấn Hùng.  Đây là những doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông. Thông qua Lễ đóng, mở thầu chủ đầu tư sẽ lựa chọn được đơn vị có uy tín và năng lực để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ  đề ra.
Kiều Oanh

Album

Album videos