Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công

Sáng ngày 3/11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017; đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư nên tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý đã đạt được những kết quả tích cực so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Giá trị khối lượng thực hiện của các dự án đạt 4.502 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch, giải ngân đến ngày 30/10/2017 đạt 4.908 tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch. Đồng thời đã khởi công một số dự án lớn, quan trọng sử dụng vốn đầu tư công như: Tuyến đường bộ ven biển nối TP Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn, tuyến đường từ QL 1A đi Cảng Nghi Sơn - KKT Nghi Sơn và hoàn thành, đi vào sử dụng một số dự án đầu tư công khác, góp phần tích cực vào kết quả huy động vốn trên địa bàn và tăng trưởng kinh tế của tỉnh...
Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định: Ngay từ đầu năm, tỉnh luôn xác định đầu tư công, GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn là nhiệm vụ lớn có tính chất quyết định đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng ngân sách của Nhà nước. Do vậy, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, từng ngành, từng huyện có nhiều cố gắng triển khai có hiệu quả các chỉ đạo và đạt được một số kết quả tiến bộ. Thanh Hóa đứng thứ 10 so với cả nước về tiến độ giải ngân; song so với yêu cầu đặt ra vẫn còn chưa cao.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu cần tập trung vào 3 nhiệm vụ, đó là đẩy mạnh đầu tư công, đẩy nhanh các thủ tục hành chính và tập trung GPMB. Để đẩy mạnh đầu tư công cần xác định trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án là của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải phát huy trách nhiệm cao trong công tác ứng vốn, sử dụng nguồn vốn...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao Sở KH&ĐT rà soát, báo cáo HĐND, UBND tỉnh về tiến độ, trách nhiệm của các bên có liên quan trong việc thực hiện các dự án đầu tư công, dự án của doanh nghiệp.
Đối với công tác GPMB, đồng chí Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các ngành, các huyện, chủ đầu tư cần tiếp tục thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, phải thực hiện đúng việc công khai, minh bạch, có cam kết trách nhiệm giữa chủ đầu tư và huyện. Yêu cầu các ngành được giao kiểm tra công tác GPMB phải rất sâu sát. Giao Sở TN&MT rà soát lại công tác kiểm tra GPMB của các đoàn, có báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017. Yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình tái định cư gửi Sở TN&MT để nghiên cứu, tổng hợp tình hình quỹ đất tái định cư toàn tỉnh và xác định nhu cầu tái định cư. Thống nhất thành lập Tổ GPMB huyện Tĩnh Gia, trong đó giao Giám đốc Sở TN&MT làm tổ trưởng. Giao Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình GPMB trước ngày 5/12/2017.
Cũng tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cụ thể cho từng đơn vị, địa phương.
Trung Hiếu
 

Album

Album videos