Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017; đánh giá kết quả 6 tháng thực ...

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thuộc Chương ...

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa

Xem tiếp

Công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2015

Thực hiện Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao vốn dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền ...

Xem tiếp

Lễ đóng, mở thầu: Gói thầu số 3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ đóng, mở thầu gói thầu số 3 “Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho hãng hàng không Vietnamairlines ...

Xem tiếp

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa

Xem tiếp
Các bài đã đăng

Album

Album videos