Thỏa thuận tu bổ, tôn tạo di tích


Ngày 18/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) đã có Công văn số 207, 211, 212/ BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTT thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Hưng Yên về việc thỏa thuận tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn.

Đền Lý Thường Kiệt. Ảnh: dantri.com.vn
Theo đó, về việc thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích chùa La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa La Phù (bao gồm các hạng mục: tôn tạo nhà Tổ, nhà Mẫu), Sở VHTT cần lưu ý: Không chạm khắc tứ quý trên cột hiên nhà Mẫu; Nhà bao che phục vụ thi công cần căn cứ theo mặt bằng tu bổ, tôn tạo khu vực nhà Tổ, nhà Mẫu. Không làm bao che độc lập cho từng nhà vì không khả thi và không đảm bảo bảo vệ cấu kiện trong quá trình hạ giải; việc tôn tạo nhà Tổ có ảnh hưởng đến nhà bếp. Do đó cần bổ sung phương án xử lý đồng bộ khu vực này. Đồng thời, Sở VHTT thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng công khai nội dung Báo cáo với nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
Về thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Lý Thường Kiệt theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTTDL thẩm định. Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Thường Kiệt, gồm hạng mục Đại bái và Hậu cung để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng ngân sách của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Về thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Lỗ Xá và chùa Nguyễn Xá, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo 02 di tích nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTTDL thẩm định. Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích đình Lỗ Xá, gồm: phần mái và phần kết cấu khung chịu lực và di tích chùa Nguyễn Xá, gồm: tu bổ nhà Tổ; xây dựng nhà sắp lễ, nhà khách và Tam quan.
Lan Phạm (Theo: CINET)

Album

Album videos