Huyện Thạch Thành: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích hang Con Moong

Hang Con Moong ở bản Mọ, xã Thành Yên (Thạch Thành), nằm trong núi đá vôi vùng đệm Vườn Quốc gia Cúc Phương và thuộc hệ tầng Đồng Giao, có niên đại khoảng 240 triệu năm.

Huyện Thạch Thành: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích hang Con MoongPhía trong hang Con Moong, nơi phát hiện nhiều dấu tích của người tiền sử cách đây khoảng 60.000 năm.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu khoa học, hang Con Moong là một trong số di chỉ có địa tầng dày và được bảo tồn tốt nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nơi đây đã chứng kiến các giai đoạn phát triển liên tục, phong phú của xã hội loài người từ hậu kỳ đồ đá cũ đến thời đại đồ đá mới, với điển hình nổi bật từ việc định cư truyền thống của loài người cùng bước phát triển từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt sơ khai, chuyển từ hang động ra cư trú ngoài trời, tạo bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển văn minh nhân loại. Năm 2007, hang Con Moong được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia. Với ý nghĩa khoa học, giá trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn, hang Con Moong và các di tích phụ cận, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của hang Con Moong, những năm qua, huyện Thạch Thành đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện khảo cổ học, các nhà khoa học trong và ngoài nước tổ chức khai quật, nghiên cứu về giá trị của di tích. Đồng thời, tu bổ, tôn tạo các hạng mục thuộc di tích, xây dựng công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư các công trình, dự án nhằm phát huy giá trị của di tích. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217B đến khu di tích với chiều dài 12 km, hiện đã khởi công xây dựng công trình; thu hút doanh nghiệp đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái suối khoáng nóng tại xã Thành Minh, với tổng mức đầu tư 610 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 18-9-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức lễ công bố quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành theo Quyết định số 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích 977,568 ha thuộc địa phận các xã Thành Yên, Thành Minh, gồm khu vực bảo vệ của di tích và khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích. Trong đó, vùng bảo vệ di tích có diện tích gần 500 ha với các điểm di tích cụ thể được bảo vệ gồm: hang Con Moong, hang Lai, hang Diêm, hang và mái đá Mộc Long, hang Lý Chùn, hang Bố Giáo, thành đất đắp Đầu Voi... đây là điều kiện thuận lợi để huyện Thạch Thành bảo tồn và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, gắn với phát triển du lịch.

Thời gian tới, UBND tỉnh, UBND huyện Thạch Thành sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch phát triển không gian các khu phát huy giá trị di tích; phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng (homestay); xây dựng các tuyến, điểm du lịch nội vùng, liên huyện, liên tỉnh để kết nối hang Con Moong tới các điểm du lịch trong tỉnh và các điểm di tích trong Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), kết hợp phát triển du lịch sinh thái với du lịch tìm hiểu lịch sử, khảo cổ và văn hóa tộc người; xây dựng các sản phẩm du lịch; đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vu du lịch...

Khắc Công (Nguồn BTH)

Album

Album videos