Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Di sản Văn hóa

STT LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA Biểu mẫu
1 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mẫu số 7
2

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Mẫu đơn
Mẫu kết quả
3 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mẫu đơn
Mẫu đề án
4 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Mẫu đơn
Mẫu đề án
5 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mẫu số 4
6 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mẫu số 5
7 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mẫu đơn
Thuyết minh
8 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mẫu đơn
Thuyết minh
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mẫu đơn
Mẫu lý lịch
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mẫu đơn
11 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn

Album

Album videos