Chỉnh trang khu tượng đài và nhà trưng bày di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1617/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chỉnh trang khu tượng đài và nhà trưng bày di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Khu nhà trưng bày tại Di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo. Nguồn: baodansinh.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo, với nội dung: Chỉnh trang khu tượng đài và nhà trưng bày.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý: Sơn lại lan can tượng đài theo màu sơn cũ hiện có tại di tích. Đồng thời, cần có phương án bảo vệ hiện vật tại nhà trưng bày trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

Hồ sơ cần bổ sung: thiết kế mẫu khung ảnh, tủ, kệ, bục trưng bày hiện vật… tại phòng truyền thống; phương án cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng, trang trí khuôn viên.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, chỉnh trang di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

Nguồn BVHTTDL

Album

Album videos