Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích đền Kim Luân, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 16/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1936/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại di tích đền Kim Luân, xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khai quật từ ngày 25/8/2022 đến ngày 30/10/2022, trên diện tích 40m2, gồm 03 hố: H1: 04m2; H2: 16m2 (10m x 1,6m; H3: 20m2 (10m x 2m). Chủ trì khai quật là ông Tống Trung Tín, Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

Theo Bvhttdl

Album

Album videos