Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận

Di sản quốc gia đặc biệt hang Con Moong (bản Mọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành) là một minh chứng xác thực về diễn tiến lịch sử - văn hóa của người Việt ...

Nhiều phát hiện quan trọng từ việc khai quật khảo cổ di tích Thành Nhà Hồ

Nhiều phát hiện quan trọng từ việc khai quật khảo cổ di tích Thành Nhà Hồ

Kết quả khai quật khảo cổ tại Thành Nhà Hồ qua nhiều năm, đặc biệt là năm 2020, đã cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực ...

Về miền di sản

Huyện Như Thanh được thiên nhiên ban tặng cho nhiều di tích, danh lam thắng cảnh đẹp, với cảnh sắc núi non hùng vỹ, nên thơ, trữ tình. Vùng đất này còn ...

Xem tiếp

Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nếu ví di sản văn hóa phi vật thể xứ Thanh như bức tranh đa sắc, đa thanh thì những nét đặc sắc, độc đáo của loại hình dân ca, dân vũ chính là nét chấm ...

Xem tiếp

Về thăm đền Rồng - đền Nước

Nằm ở nơi sơn thủy hữu tình, nơi đây không chỉ có giá trị về văn hóa lịch sử mà còn là một điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Xem tiếp

Huyện Thạch Thành: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích hang Con Moong

Hang Con Moong ở bản Mọ, xã Thành Yên (Thạch Thành), nằm trong núi đá vôi vùng đệm Vườn Quốc gia Cúc Phương và thuộc hệ tầng Đồng Giao, có niên đại khoảng ...

Xem tiếp

Khai thác tiềm năng du lịch di sản

Cùng với quá trình phục hồi, tôn tạo, bảo vệ di sản; thì việc khai thác, phát huy các giá trị của nó phục vụ phát triển du lịch, cũng đang được tỉnh ta ...

Xem tiếp

Phát huy giá trị di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng gắn với phát triển du lịch ở Thạch Thành

Thạch Thành là địa phương có hệ thống di tích lịch sử không chỉ có giá trị đặc trưng mà còn phong phú về số lượng và thể loại, với 46 di tích và địa điểm ...

Xem tiếp

Đình Khánh Vượng – từ lịch sử đến công trình kiến trúc thuần Việt

Trước đây, đình có tên là đình Ba Làng, gồm: Làng Giáp, làng Thượng và làng Đông. Đến năm 1959, trên cơ sở hợp nhất địa danh của 2 thôn Cát Vượng và Cát ...

Xem tiếp

“Bảo tồn di sản cho phát triển bền vững”: Tiếp lửa văn hóa truyền thống

Có người đã ví von rằng, việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, cũng chính là nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, hay thổi luồng sinh ...

Xem tiếp

Album

Album videos