Phát huy giá trị di tích Cách mạng Tháng Tám ở Thanh Hóa

Phát huy giá trị di tích Cách mạng Tháng Tám ở Thanh Hóa

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ để lại di sản lớn về phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh về đề ra quyết sách đúng đắn, chớp thời cơ vùng lên giải ...

Thu hút khách đến di sản: Cần nỗ lực từ nhiều phía

Thu hút khách đến di sản: Cần nỗ lực từ nhiều phía

Để thu hút du khách về với Lam Kinh, bên cạnh sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ...

Trùng tu, tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch

Trùng tu, tôn tạo nhằm phục hồi và bảo vệ giá trị các di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết, khi văn hóa đang được nhấn mạnh như ...

Xem tiếp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Bảo vệ và phát huy di sản là nhiệm vụ của toàn thể cộng đồng xã hội”

“Bảo vệ và phát huy di sản là nhiệm vụ của toàn thể cộng đồng xã hội”, đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Bảo vệ và ...

Xem tiếp

Di sản văn hóa với phát triển du lịch

Di sản văn hóa là động cơ, là duyên cớ thôi thúc chuyến đi, là môi trường tương tác và là những trải nghiệm đáng giá cho du khách, qua đó trở thành tài ...

Xem tiếp

Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất

Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 được tổ chức nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di ...

Xem tiếp

Về miền di sản Lam Kinh

Khách thập phương chậm rãi bước chân thưởng ngoạn phong cảnh và đắm mình trong khúc chầu văn thánh thót ngợi ca vẻ đẹp Lam Kinh, ngợi ca hào khí Lam Sơn...

Xem tiếp

Chính điện Lam Kinh – linh hồn di sản

Thềm Rồng Lam Kinh được sử sách ghi lại có cùng niên đại 1467 với Thềm Rồng tại điện Kính Thiên, hoàng thành Thăng Long.

Xem tiếp

Làm rõ hơn về quê hương và lăng miếu Triệu Tường của nhà Nguyễn

Sau khi lên ngôi được một năm, vào năm 1803, để tỏ lòng thành kính đối với vùng đất cội nguồn, gốc rễ - quê hương, vua Gia Long đã ban phong danh hiệu ...

Xem tiếp

Như Xuân bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể

Huyện Như Xuân đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc trùng tu, tôn tạo các di tích đã góp phần bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa đặc sắc của dân ...

Xem tiếp

Album

Album videos