Về miền di sản Lam Kinh

Về miền di sản Lam Kinh

Khách thập phương chậm rãi bước chân thưởng ngoạn phong cảnh và đắm mình trong khúc chầu văn thánh thót ngợi ca vẻ đẹp Lam Kinh, ngợi ca hào khí Lam Sơn...

Chính điện Lam Kinh – linh hồn di sản

Chính điện Lam Kinh – linh hồn di sản

Thềm Rồng Lam Kinh được sử sách ghi lại có cùng niên đại 1467 với Thềm Rồng tại điện Kính Thiên, hoàng thành Thăng Long.

Làm rõ hơn về quê hương và lăng miếu Triệu Tường của nhà Nguyễn

Sau khi lên ngôi được một năm, vào năm 1803, để tỏ lòng thành kính đối với vùng đất cội nguồn, gốc rễ - quê hương, vua Gia Long đã ban phong danh hiệu ...

Xem tiếp

Như Xuân bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể

Huyện Như Xuân đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc trùng tu, tôn tạo các di tích đã góp phần bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa đặc sắc của dân ...

Xem tiếp

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Ngũ trò Viên Khê

Ngũ trò Viên Khê (hay vẫn được biết đến với tên gọi quen thuộc Dân ca, dân vũ Đông Anh) cùng với hò Sông Mã và trò Xuân Phả, được ví như “bộ ba quyền lực” ...

Xem tiếp

Xây dựng phương án phát huy giá trị của khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án phát huy giá trị của khối tài liệu Mộc bản Triều ...

Xem tiếp

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch

Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh cũng là một trong những di sản được đặt nhiều kỳ vọng, với khả năng trở thành điểm nhấn hấp dẫn trong sản phẩm du lịch ...

Xem tiếp

Biến di sản thành tài sản

Với ý nghĩa là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, di sản văn hóa đang trở thành một dạng tài nguyên vô giá nếu chúng ta biết gìn ...

Xem tiếp

Giữ hồn... trò Xuân Phả

Tương truyền, vào thời Đinh, đất nước có giặc biên thuỳ sang quấy nhiễu. Bấy giờ Đinh Bộ Lĩnh với công cuộc “dẹp loạn 12 sứ quân” nhưng mới chỉ dẹp được ...

Xem tiếp

Thành Nhà Hồ - những chuyển động mới

Nhân dân Thanh Hóa vô cùng tự hào khi có được di sản văn hóa thế giới trên quê hương mình, nhưng trách nhiệm đặt ra cho Thanh Hóa cũng rất lớn, không chỉ ...

Xem tiếp

Album

Album videos