Biến di sản thành tài sản

Biến di sản thành tài sản

Với ý nghĩa là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, di sản văn hóa đang trở thành một dạng tài nguyên vô giá nếu chúng ta biết gìn ...

Giữ hồn... trò Xuân Phả

Giữ hồn... trò Xuân Phả

Tương truyền, vào thời Đinh, đất nước có giặc biên thuỳ sang quấy nhiễu. Bấy giờ Đinh Bộ Lĩnh với công cuộc “dẹp loạn 12 sứ quân” nhưng mới chỉ dẹp được ...

Thành Nhà Hồ - những chuyển động mới

Nhân dân Thanh Hóa vô cùng tự hào khi có được di sản văn hóa thế giới trên quê hương mình, nhưng trách nhiệm đặt ra cho Thanh Hóa cũng rất lớn, không chỉ ...

Xem tiếp

Thỏa thuận tu bổ, tôn tạo di tích

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) đã có Công văn số 207, 211, 212/ BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTT thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Hưng ...

Xem tiếp

Hướng mở cho Thành Nhà Hồ sau quy hoạch tổng thể của Thủ tướng Chính phủ

Từ quy hoạch tổng thể của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là sau 5 năm được UNESCO công nhận, giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ không ngừng được phát ...

Xem tiếp

Đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt hang Con Moong

UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành.

Xem tiếp

Kỳ bí đôi rồng đá mất đầu ở Thành Nhà Hồ

Thành Nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc ...

Xem tiếp

Hang Con Moong và hành trình tới di sản văn hóa thế giới

Hang Con Moong ở bản Mọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa nằm trong dãy núi đá vôi thuộc hệ tầng Đồng Giao, có niên đại khoảng 240 triệu ...

Xem tiếp

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 05/3 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa ...

Xem tiếp

Chính thức công nhận 30 bảo vật quốc gia Việt Nam

Ngày 06/7/2012 Bộ VHTTDL đã có Tờ trình số 129/TTr-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 30 hiện vật là bảo vật quốc gia (đợt I, năm 2012).

Xem tiếp

Album

Album videos