Thứ bẩy ngày 30/07/2016
Tiếng Việt English
Bản đồ Thanh Hóa
Thống kê
Online 3
Truy cập 2366034
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại Lãnh đạo Sở, cán bộ chủ chốt    

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

037

037

A. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phạm Duy Phương

Giám đốc

6 660 099

2

Lê Văn Nam

Phó Giám đốc

6 660 055

3 859 654

3

Vũ Thái Sơn

Phó Giám đốc

6 660 066

3 751 402

4

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Giám đốc

6 660 088

5

Vương Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

6 660 077

II. KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1

Lê Ngọc Khoa

Chủ tịch CĐ Sở

6 660 006

3 855 612

III. PHÒNG BAN SỞ

Văn phòng Sở

1

Trần Thị Hoa

Chánh Văn phòng

6 660 022

2

Lê Xuân Hợi

Phó Chánh Văn phòng

6 660 009

6 253 566

3

Nguyễn Văn Ninh

Phó Chánh Văn phòng

6 660 005

4

Tống Văn Thành

Phó Chánh Văn phòng

6 660 007

Phòng nghiệp vụ Văn hóa

1

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Trưởng phòng

6 660 029

3 859 572

2

Trịnh Thị Minh

Phó phòng

6 660 030

3 718 810

Phòng Kế hoạch Tài chính

1

Hoàng Xuân Tùng

Trưởng phòng

6 660 010

2 828 755

2

Lê Viết Cần

Phó phòng

6 660 012

3 753 816

3

Lê Đình Lương

Phó phòng

6 660 046

Thanh tra Sở

1

Hà Thị Thủy

Chánh Thanh tra

6 660 020

2

Nghiêm Văn Vinh

Phó chánh thanh tra

6 660 021

3 720 115

Phòng nghiệp vụ Du lịch

1

Lê Trung Dũng

Phó phòng

6 660 014

3 858 939

2

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó phòng

Phòng nghiệp vụ Thể dục Thể thao

1

Nguyễn Hữu Thành

Phó phòng

6 660 025

3 851 337

2

Nguyễn Duy Tự

Phó phòng

6 660 026

3 757 805

3

Lê Đông Dương

Phó phòng

6 660 026

Phòng Thể thao Thành tích cao

1

Phạm Ngọc Thành

Trưởng phòng

6 660 027

3 757 676

2

Nguyễn Bá Thịnh

Phó phòng

6 660 028

3 751 432

3

Trần Quốc Hưng

Phó phòng

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

1

Bùi Thị Tuyết

Phó phòng

6 660 016

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình

1

Nguyễn Văn Đại

Trưởng phòng

6 660 031

3 855 222

2

Bùi Đăng Hùng

Phó phòng

6 660 034

3 711 040

3

Nguyễn Đăng Lái

Phó phòng

6 660 032

3 754 349

Tổ chức Cán bộ

1

Đỗ Văn Hoàn

Phó phòng

6 660 019

3 752 179

2

Lê Thị Hoài

Phó phòng

6 660 018

3 856 456

3

Lê Quang Thiện

Phó phòng

6 660 020

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng

1

Phạm Văn Tuấn

Trưởng ban

3 854 410

3 857 691

2

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng ban

3 711 843

3 757 346

Thư viện tỉnh

1

Đỗ Hữu Cương

Giám đốc

3 856 523

2

Lê Thiện Dương

Phó giám đốc

3 858 097

Trung tâm TL XTDL

1

Lê Hồng Khanh

Phó giám đốc

3 751 955

3 857 117

Trung tâm HL& TĐ TDTT

1

Lê Văn Nam

Giám đốc

3 727 416

3 859 654

2

Lê Đức Nông

Phó giám đốc

3 727 419

3 854 443

3

Vũ Anh Sơn

Phó giám đốc

3 727 418

3 855 023

4

Phạm Hồng Minh

Phó giám đốc

3 723 012

5

Lê Xuân Dương

Phó giám đốc

Báo VH&ĐS

1

Lê Văn Nam

Tổng Biên Tập

3 853 398

3 754 525

Trung tâm VH tỉnh

1

Nguyễn Huy Sơn

Giám đốc

3 853 908

3 850 913

2

Nguyễn Minh Thịnh

Phó giám đốc

3 720 298

3 757 955

Bảo Tàng tỉnh

1

Hồ Tuấn Minh

Phó giám đốc

3 754 644

3 859 018

2

Nguyễn Thanh Hiền

Phó giám đốc

3 718 157

6 709 693

Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn

1

Nguyễn Thế Việt

Giám đốc

3 711 513

3 713 816

2

Hoàng Giang Châu

Phó giám đốc

3 711 515

Đoàn Nghệ thuật Chèo

1

Trương Hải Thọ

Trưởng đoàn

3 856 740

3 952 819

2

Hoàng Văn Thành

Phó Trưởng đoàn

3 856 740

3 756 815

3

Vũ Hàn Hải

Phó Trưởng đoàn

Đoàn Nghệ thuật Tuồng

1

Nguyễn Ngọc Quyền

Trưởng đoàn

3 721 236

3 856 407

2

Nguyễn Minh Chính

Phó Trưởng đoàn

3

Vũ Thị Hảo

Phó Trưởng đoàn

Đoàn Nghệ thuật Cải Lương

1

Lê Thế Cử

Phó trưởng đoàn

3 720 536

3 720 536

Ban NC&BSLS

1

Lê Chí Duẩn

Phó Trưởng ban

3 720 039

3 850 958

Trung tâm Bảo tồn DSTNH

1

Đỗ Quang Trọng

Giám đốc

8 929 181

3 917 341

2

Nguyễn Xuân Toán

Phó Giám đốc

8 929 568

3

Nguyễn Bá Linh

Phó Giám đốc

8 929 567

Ban QLDA Công trình Văn hóa

1

Lê Duy Dũng

Giám đốc

3 711 383

3 943 838

2

Trần Ngọc Hùng

Phó Giám đốc

3 727 207

3 751 528


Bản in BaÒn InBản quyền © Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình -TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6660000 - Fax: 037.6660001 
Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn - Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
game