Thứ ba ngày 30/08/2016
Tiếng Việt English
Bản đồ Thanh Hóa
Thống kê
Online 7
Truy cập 2384746
Danh bạ điện thoại
Số điện thoại Cơ quan, đơn vị    

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại (037)

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1

Phạm Duy Phương

Giám đốc

6 660 099

2

Lê Văn Nam

Phó Giám đốc

6 660 055

3

Vũ Thái Sơn

Phó Giám đốc

6 660 066

4

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Giám đốc

6 660 088

5

Vương Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

6 660 077

II. KHỐI ĐOÀN THỂ

1

Lê Ngọc Khoa

Chủ tịch CĐ Sở

6 660 006

III. CÁC PHÒNG BAN SỞ

1. Văn phòng Sở

1

Trần Thị Hoa

Chánh Văn phòng

6 660 022

2

Lê Xuân Hợi

Phó Chánh Văn phòng

6 660 009

3

Nguyễn Văn Ninh

Phó Chánh Văn phòng

6 660 005

4

Tống Văn Thành

Phó Chánh Văn phòng

6 660 007

5

Đặng Hữu Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0914 821 009

6

Hoàng Ngọc Hùng

Bộ phận Tổng hợp

666 0007

7

Trịnh Thị Thủy

8

Trần Thị Phương

9

Hoàng Thị Phượng

Bộ phận Văn thư

666 0000

10

Đinh Thị Tân

11

Nguyễn Văn Sơn

Bộ phận một cửa

666 0002

12

Lê Thị Thìn

2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa

1

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Trưởng phòng

6 660 029

2

Trịnh Thị Minh

Phó phòng

6 660 030

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

1

Hoàng Xuân Tùng

Trưởng phòng

6 660 010

2

Lê Viết Cần

Phó phòng

6 660 012

3

Lê Đình Lương

Phó phòng

6 660 046

4. Thanh tra Sở

1

Hà Thị Thủy

Chánh Thanh tra

6 660 020

2

Nghiêm Văn Vinh

Phó chánh thanh tra

6 660 021

5. Phòng nghiệp vụ Du lịch

1

Lê Trung Dũng

Phó phòng

6 660 014

2

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó phòng

6 660 013

6. Phòng nghiệp vụ Thể dục Thể thao

1

Nguyễn Hữu Thành

Phó phòng

6 660 025

2

Nguyễn Duy Tự

Phó phòng

6 660 026

3

Lê Đông Dương

Phó phòng

6 660 026

7. Phòng Thể thao Thành tích cao

1

Phạm Ngọc Thành

Trưởng phòng

6 660 027

2

Nguyễn Bá Thịnh

Phó phòng

6 660 028

3

Trần Quốc Hưng

Phó phòng

0903 232 156

8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

1

Bùi Thị Tuyết

Phó phòng

6 660 016

9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

1

Nguyễn Văn Đại

Trưởng phòng

6 660 031

2

Bùi Đăng Hùng

Phó phòng

6 660 034

3

Nguyễn Đăng Lái

Phó phòng

6 660 032

10. Tổ chức Cán bộ

1

Lê Thị Hoài

Phó phòng

6 660 018

2

Lê Quang Thiện

Phó phòng

6 660 019

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa

1

Phạm Văn Tuấn

Trưởng ban

3 854 410

2

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng ban

3 711 843

2. Thư viện tỉnh

1

Đỗ Hữu Cương

Giám đốc

0912 275 864

2

Lê Thiện Dương

Phó giám đốc

0946 171 967

3. Trung tâm Triển lãm – Hội chợ - Quảng cáo

1

Lê Hồng Khanh

Phó giám đốc

3 751 955

4. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao

1

Lê Văn Nam

Giám đốc

3 727 416

2

Lê Đức Nông

Phó giám đốc

3 727 419

3

Vũ Anh Sơn

Phó giám đốc

3 727 418

4

Phạm Hồng Minh

Phó giám đốc

3 723 012

5

Lê Xuân Dương

Phó giám đốc

0912 275 537

5. Báo Văn hóa và Đời sống

1

Lê Văn Nam

Tổng Biên Tập

3 853 398

6. Trung tâm Văn hóa tỉnh

1

Nguyễn Huy Sơn

Giám đốc

3 853 908

2

Nguyễn Minh Thịnh

Phó giám đốc

3 720 298

3

Nguyễn Thị Mai Hương

Phó giám đốc

0988 886 362

7. Bảo Tàng tỉnh

1

Hồ Tuấn Minh

Phó giám đốc

3 754 644

2

Nguyễn Thanh Hiền

Phó giám đốc

3 718 157

8. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn

1

Nguyễn Thế Việt

Giám đốc

3 711 513

2

Hoàng Giang Châu

Phó giám đốc

3 711 515

3

Vũ Vương Huỳnh

Phó giám đốc

0912 395 816

9. Đoàn Nghệ thuật Chèo

1

Trương Hải Thọ

Trưởng đoàn

3 856 740

2

Hoàng Văn Thành

Phó Trưởng đoàn

3 856 740

3

Vũ Hàn Hải

Phó Trưởng đoàn

0913 293 410

10. Đoàn Nghệ thuật Tuồng

1

Nguyễn Minh Chính

Phó Trưởng đoàn

0914 463 372

2

Vũ Thị Hảo

Phó Trưởng đoàn

0125 925 8824

11. Đoàn Nghệ thuật Cải Lương

1

Lê Thế Cử

Trưởng đoàn

3 720 536

2

Vũ Trọng Hải

Phó Trưởng đoàn

0912 276 132

12. Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử

1

Lê Chí Duẩn

Phó Trưởng ban

3 720 039

13. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ

1

Đỗ Quang Trọng

Giám đốc

8 929 181

2

Nguyễn Xuân Toán

Phó Giám đốc

8 929 568

3

Nguyễn Bá Linh

Phó Giám đốc

8 929 567

14. Ban QLDA Công trình Văn hóa

1

Lê Duy Dũng

Giám đốc

3 711 383

2

Trần Ngọc Hùng

Phó Giám đốc

3 727 207

15. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh

1

Trịnh Đình Dương

Giám đốc

8 935 185

2

Vũ ĐÌnh Sỹ

Phó Giám đốc

9 935 123

16. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

1

Nguyễn Viết Tỵ

Giám đốc

3722 923

2

Phạm Văn Đồng

Phó Giám đốc

3 598 868

3

Trần Thị Tuyết

Phó Giám đốc

0904 406 345


Bản in BaÒn InBản quyền © Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình -TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6660000 - Fax: 037.6660001 
Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn - Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
game