Bảo vệ di sản bằng sức mạnh và trách nhiệm cộng đồng

Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, với hệ thống di sản văn hóa (DSVH) giàu có cả về số lượng, loại hình cũng như giá trị di sản.

Bảo vệ di sản bằng sức mạnh và trách nhiệm cộng đồng

Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, với hệ thống di sản văn hóa (DSVH) giàu có cả về số lượng, ...

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai ...

Điểm sáng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình 2017

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc được tổ chức, đáp ứng đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường và củng cố ...

Khai thác tiềm năng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh

Không chỉ có bãi biển đẹp làm cơ sở hình thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn; những năm gần đây, Sầm Sơn đang từng ...

Thể thao

Xem tất cả

Dấu ấn thể thao Thanh Hóa

Năm 2017 là năm tiếp tục có nhiều sôi động trong các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) nói chung, thể thao thành tích cao (TTTTC) nói riêng, nhất là tại ...

Du lịch

Xem tất cả

Khai thác tiềm năng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh

Không chỉ có bãi biển đẹp làm cơ sở hình thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn; những năm gần đây, Sầm Sơn đang từng bước khai thác tiềm năng, lợi ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công khai kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018.

Album videos