Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để mở cửa du lịch trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, ...

Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để mở cửa du lịch trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong ...

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ tình hình thực tế, những năm qua, không ít địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình ...

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số 31-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư ...

Hưởng ứng cuộc thi ảnh checkin An Giang online năm 2021

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức cuộc thi ảnh Checkin An Giang với chủ đề “An Giang tôi yêu” trên ...

Văn hóa

Xem tất cả

Những trang sách gia đình dành cho thiếu nhi

Gia đình là đề tài xuyên suốt trong văn học, được đề cập ở nhiều thể loại. Trong đó có những trang viết về gia đình dành cho thiếu nhi đầy xúc động, có ...

Du lịch

Xem tất cả

Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để mở cửa du lịch trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới. ...

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Khu di tích thắng cảnh Đường Trèo

Phủ Trèo còn gọi đền thờ Liễu Hạnh, nằm ngay dưới chân núi Đường Trèo, thuộc xã Nga An, huyện Nga Sơn. Núi Đường Trèo nằm trong khu vực cửa biển Thần Phù ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos