Quách Thị Lan chính thức nhận HCV ASIAD 2018

Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đã chính thức ra phán quyết tước tấm HCV ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ tại ASIAD đối với VĐV này, đồng thời công nhận tấm HCV dành cho VĐV Quách Thị Lan.

Quách Thị Lan chính thức nhận HCV ASIAD 2018

Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đã chính thức ra phán quyết tước tấm HCV ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ tại ASIAD đối ...

Ba Bông - Hàn Sơn: Linh thiêng lễ hội nơi ngã ba sông

Một lễ hội diễn ra vùng “ngã ba sông”, nơi một tiếng gà gáy năm huyện cùng nghe.

Nhiều điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa

Nhằm thúc đẩy phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết ...

Ước thực hiện kết quả kinh doanh du lịch tháng 7/2019

7 tháng đầu năm 2019 du lịch Thanh Hóa ước đón được 8.088.000 lượt khách, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,1% ...

Thể thao

Xem tất cả

Quách Thị Lan chính thức nhận HCV ASIAD 2018

Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đã chính thức ra phán quyết tước tấm HCV ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ tại ASIAD đối với VĐV này, đồng thời công ...

Du lịch

Xem tất cả

Ước thực hiện kết quả kinh doanh du lịch tháng 7/2019

7 tháng đầu năm 2019 du lịch Thanh Hóa ước đón được 8.088.000 lượt khách, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,1% kế hoạch năm 2019

Gia đình - Văn hóa cơ sở

Xem tất cả

Nhiều điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa

Nhằm thúc đẩy phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao.

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể: Cần những cách làm phù hợp

Là mảnh đất lưu lại nhiều dấu ấn đậm nét trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh có một hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos