Bồi dưỡng kĩ năng nấu ăn cho các hộ kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân trên địa bàn huyện Quan Hóa và Thường Xuân

Lớp bồi dưỡng du lịch cộng đồng được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện định hướng ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của tỉnh; tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân cũng như bảo tồn, ...

Bồi dưỡng kĩ năng nấu ăn cho các hộ kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân trên địa bàn huyện Quan Hóa và Thường Xuân

Lớp bồi dưỡng du lịch cộng đồng được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện định hướng ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng ...

Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để mở cửa du lịch trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong ...

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Căn cứ tình hình thực tế, những năm qua, không ít địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình ...

Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số 31-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư ...

Văn hóa

Xem tất cả

Những trang sách gia đình dành cho thiếu nhi

Gia đình là đề tài xuyên suốt trong văn học, được đề cập ở nhiều thể loại. Trong đó có những trang viết về gia đình dành cho thiếu nhi đầy xúc động, có ...

Du lịch

Xem tất cả

Bồi dưỡng kĩ năng nấu ăn cho các hộ kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân trên địa bàn huyện Quan Hóa và Thường Xuân

Lớp bồi dưỡng du lịch cộng đồng được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện định hướng ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần đa dạng hóa các ...

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Khu di tích thắng cảnh Đường Trèo

Phủ Trèo còn gọi đền thờ Liễu Hạnh, nằm ngay dưới chân núi Đường Trèo, thuộc xã Nga An, huyện Nga Sơn. Núi Đường Trèo nằm trong khu vực cửa biển Thần Phù ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos