Về Sòng Sơn nghe hát văn

Chầu văn đáng nghe nhất là khi sự tĩnh lặng bao trùm không gian, người nghe như ngấm từng giọt đàn, rõ từng âm phách, ca từ nhấn nhá, nhả ra từ miệng cung văn. Tôi đã nghe và cảm nhận điều đó đầy đủ nhất từ Đền Sòng Sơn trong một đêm cuối năm. Có cảm ...

Nhà truyền thống huyện Hoằng Hóa: Nơi lưu giữ giá trị văn hóa - lịch sử

Bên cạnh Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hoạt động như một đơn vị trung tâm, các bảo tàng, nhà truyền thống tại các địa phương đều ...

Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chùa Đống Cao

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chùa Đống ...

TP Sầm Sơn bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian gắn với phát triển du lịch

Nhằm đa dạng hóa hoạt động thể dục, thể thao (TDTT), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, TP Sầm Sơn đã và đang thực ...

Bóng đá phong trào tại các địa phương: Động lực thúc đẩy sự phát triển TDTT toàn tỉnh

Hàng trăm câu lạc bộ (CLB) bóng đá ra đời, hoạt động tích cực, nhiều giải đấu được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, đã khẳng ...

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận

Di sản quốc gia đặc biệt hang Con Moong (bản Mọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành) là một minh chứng xác thực về diễn tiến lịch sử - văn hóa của người Việt ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos