Trịnh Khả một khai quốc công thần thời Lê sơ

Tổ tiên ông đời trước làm quan triều Trần có công lớn trong việc bình Chiêm, diệt Nguyên Mông. Đến đời cha ông là Trịnh Quyện giữ Tổng chính, sinh được 4 người con trai, Trịnh Khả là con út.

Trịnh Khả một khai quốc công thần thời Lê sơ

Tổ tiên ông đời trước làm quan triều Trần có công lớn trong việc bình Chiêm, diệt Nguyên Mông. Đến đời cha ông là Trịnh Quyện ...

“Bảo tồn di sản cho phát triển bền vững”: Tiếp lửa văn hóa truyền thống

Có người đã ví von rằng, việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, cũng chính là nhằm lan tỏa nguồn năng lượng ...

Như Thanh phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa tâm linh

Được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa tâm ...

Dẻo thơm bánh lá răng bừa

Thọ Xuân được biết đến không những là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, miền đất của các bậc đế vương với hai triều đại Tiền ...

Văn hóa

Xem tất cả

Trịnh Khả một khai quốc công thần thời Lê sơ

Tổ tiên ông đời trước làm quan triều Trần có công lớn trong việc bình Chiêm, diệt Nguyên Mông. Đến đời cha ông là Trịnh Quyện giữ Tổng chính, sinh được ...

Du lịch

Xem tất cả

Như Thanh phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa tâm linh

Được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa tâm linh, những năm qua, huyện Như ...

Gia đình - Văn hóa cơ sở

Xem tất cả

Di sản văn hóa

Xem tất cả

“Bảo tồn di sản cho phát triển bền vững”: Tiếp lửa văn hóa truyền thống

Có người đã ví von rằng, việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, cũng chính là nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, hay thổi luồng sinh ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos