Nhìn lại công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích năm 2018

Nói đến di tích, danh thắng xứ Thanh không thể không nhắc đến những di tích lịch sử, dấu ấn triều đại gắn liền với sự hào hùng, thịnh, suy của dân tộc trong quá khứ.

Tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch: Bài học thực tiễn trong phát triển du lịch tại Thanh Hóa

Đối với nhà đầu tư, nếu như tiềm năng thị trường là điều kiện cần thì môi trường đầu tư tại địa phương chính là điều kiện ...

Nhìn lại công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích năm 2018

Nói đến di tích, danh thắng xứ Thanh không thể không nhắc đến những di tích lịch sử, dấu ấn triều đại gắn liền với sự hào ...

Công tác xã hội hóa TDTT: Nhìn từ những hạt nhân tiêu biểu ở cơ sở

Đạt được kết quả nói trên có sự đóng góp không nhỏ của công tác xã hội hóa (XHH) các hoạt động TDTT mà những hạt nhân tiêu ...

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hóa Pôồn Pôông, một trò ...

Văn hóa

Xem tất cả

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hóa Pôồn Pôông, một trò diễn đã được công nhận là Di ...

Thể thao

Xem tất cả

Công tác xã hội hóa TDTT: Nhìn từ những hạt nhân tiêu biểu ở cơ sở

Đạt được kết quả nói trên có sự đóng góp không nhỏ của công tác xã hội hóa (XHH) các hoạt động TDTT mà những hạt nhân tiêu biểu ở cơ sở là nhân tố rất ...

Du lịch

Xem tất cả

Tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch: Bài học thực tiễn trong phát triển du lịch tại Thanh Hóa

Đối với nhà đầu tư, nếu như tiềm năng thị trường là điều kiện cần thì môi trường đầu tư tại địa phương chính là điều kiện đủ. Một môi trường đầu tư tốt ...

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Nhìn lại công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích năm 2018

Nói đến di tích, danh thắng xứ Thanh không thể không nhắc đến những di tích lịch sử, dấu ấn triều đại gắn liền với sự hào hùng, thịnh, suy của dân tộc ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos