Về Sòng Sơn nghe hát văn

Chầu văn đáng nghe nhất là khi sự tĩnh lặng bao trùm không gian, người nghe như ngấm từng giọt đàn, rõ từng âm phách, ca từ nhấn nhá, nhả ra từ miệng cung văn. Tôi đã nghe và cảm nhận điều đó đầy đủ nhất từ Đền Sòng Sơn trong một đêm cuối năm. Có cảm ...

Về Sòng Sơn nghe hát văn

Chầu văn đáng nghe nhất là khi sự tĩnh lặng bao trùm không gian, người nghe như ngấm từng giọt đàn, rõ từng âm phách, ca ...

Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị đã nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc đánh ...

Khen thưởng 10 cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định khen thưởng 8 cá nhân đoạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 2020 ...

Du lịch sinh thái - cộng đồng Pù Luông: Hướng đến phát triển bền vững

Vài năm trở lại đây, Pù Luông nổi lên như một gương mặt mới đầy triển vọng trên bản đồ du lịch sinh thái - cộng đồng Việt ...

Văn hóa

Xem tất cả

Về Sòng Sơn nghe hát văn

Chầu văn đáng nghe nhất là khi sự tĩnh lặng bao trùm không gian, người nghe như ngấm từng giọt đàn, rõ từng âm phách, ca từ nhấn nhá, nhả ra từ miệng cung ...

Du lịch

Xem tất cả

Du lịch sinh thái - cộng đồng Pù Luông: Hướng đến phát triển bền vững

Vài năm trở lại đây, Pù Luông nổi lên như một gương mặt mới đầy triển vọng trên bản đồ du lịch sinh thái - cộng đồng Việt Nam. Đồng thời, Pù Luông cũng ...

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích hang Con Moong và các di tích phụ cận

Di sản quốc gia đặc biệt hang Con Moong (bản Mọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành) là một minh chứng xác thực về diễn tiến lịch sử - văn hóa của người Việt ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos